Rite ‘Habad / ashkénaze

Prononciation séfarade

Yitgadal veyitkadach chemé raba, (amen)

Béalma di vera khirouté, veyamlikh malkhouté veyatsma’h pourkané vikarèv mechi’hé, (amen)

Be’hayékhone ouvéyomékhone ouve’hayé dekhol beït Yisraël, baagala ouvizmane kariv véïmrou amen.

Yehé chemé rabah mevarakh lealam oulealmé almaya, yitbarakh veyichtaba’h veyitpaar veyitromam veyitnassé veyithadar veyitalé veyithalal chemé dekoudcha, berikh hou. (amen)

Lééla mine kol birkhata vechirata, touchbé’hata vené’hémata, daamirane béalma. Véïmrou amen.

[Al Yisraël veal rabanane véal talmidéhone véal kol talmidé talmidéhone veal kol mane deaskine beoraïta di véatra hadène vedi bekhol atar veatar, yehé lehone oulekhone chelama rabah ‘hina ve’hisda vera’hamine ve’hayine arikhine oumezona revi’ha oufourkana mine kodam avouhone di vichmaya, véïmrou amen.]

Yehé chelama raba mine chemaya, ve’hayim tovim alénou veal kol Yisraël, veïmrou amen.

Ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou veal kol Yisraël véïmrou amen.


Prononciation ashkénaze

Yisgadal veyiskadach chemé rabo,

Beolmo di vero khiroussé, veyamlikh malkhoussé veyatsma'h pourkoné vikarev mechi'hé. (omen)

Be’hayékhone ouveyomékhone ouve’hayé dekhol beïss Yisroël, baagolo ouvizmane koriv, véïmrou omen.

Yehé chemé rabo mevorakh leolom ouleolmé olmayo, yisborekh veyichtaba’h veyispoère veyisromam veyisnassé veyis-hadar veyissalé veyis-halal chemé dekoudcho, berikh hou. (omen)

Leélo mine kol birkhosso vechirosso, touchbe’hosso vené’hémosso, daamirone beolmo, véïmrou omen.

[Al yisroël veal rabonone veal talmidéhone, veal kol talmidé salmidéhone veal kol mone deoskine beorayasso di veasro hodène vedi bekhol assar vaassar , yehé lehone oulekhone chelomo rabo, ‘hino ve’hisdo vera’hamine ve’hayine arikhine oumezono revi’ho oufourkono min kodom avouhone di vichmayo, véïmrou omen.]

Yehé chelomo rabo min chemayo ve’hayim tovim olénou veal kol Yisroël, véïmrou omen.

Ossé cholom bimromov hou yaassé cholom olénou veal kol Yisroël véïmrou omen.


Rite séfarade

Yitgadal veyitkadach chemé raba, (amen)

Béalma di vera khirouté, veyamlikh malkhouté veyatsma’h pourkané vikarèv mechi’hé, (amen)

Be’hayékhone ouvéyomékhone ouve’hayé dekhol beït Yisraël, baagala ouvizmane kariv véïmrou amen.

Yehé chemé rabah mevarakh lealam oulealmé almaya, yitbarakh veyichtaba’h veyitpaar veyitromam veyitnassé veyithadar veyitalé veyithalal chemé dekoudcha, berikh hou. (amen)

Lééla mine kol birkhata vechirata, tichbé’hata vené’hémata, daamirane béalma. Véïmrou amen.

[Al Yisraël veal rabanane véal talmidéhone véal kol talmidé talmidéhone deyatvine véaskine beoraïta kadichta di véatra hadène vedi bekhol atar veatar yehé lana oulehone oulekhone chelama ‘hina ve’hisda ve’hayé arikhé oumézoné revi’hé vera’hamé mine kodam Élaha maré chemaya veara, véïmrou amen.]

Yehé chelama raba mine chemaya, ‘hayim vessava vichoua vené’hama vechézava ourefoua ougoula ousseli’ha vekhapara veréva’h vahatsala, lanou oulekhol amo Yisraël, veïmrou amen.

Ossé chalom bimromav hou bera’hamav yaassé chalom alénou veal kol amo Yisraël véïmrou amen.