On couvre les yeux de la main droite et on dit :

Chéma Yisraël Ado-naï Éloheinou Ado-naï e’hade.

On murmure :

Baroukh chem kévode malkhouto léolam vaèd.

Et on dit :

Veahavta ète Ado-naï Éloheikha, bekhol levavekha, ouvekhol nafchekha, ouvekhol méodekha. Vehayou hadevarim haélé, achère anokhi metsavekha hayom, al levavekha. Vechinanetam levanekha, vedibarta bam, bechivtekha beveitékha, ouvelekhtekha vaderekh, ouvchokhbekha ouvkoumekha. Oukchartam leote al yadekha, vehayou létotafote beïne einekha. Oukhetavtam al mezouzote beitékha ouvicharekha.

Vehaya im chamoa tichméou èl mitsvotaï achère anokhi metsavé etkhem hayom, leahava ète Ado-naï Éloheikhem, ouleovdo bekhol levavekhem ouvekhol nafchekhem. Venatati metar artsekhem be-ito, yoreh oumalkoche, veassafta deganekha, vetirochekha, veyitsarekha. Venatati essèv bessadekha livehemtekha, veakhalta vessavata. Ichamerou lakhem pène yifté levavekhem, vessartem va’avadetem elohim a’herim, vehichta’havitèm lahèm. Vé’hara af Ado-naï bakhem, veatsar ète hachamaïm, velo yihyé matar, vehaadama lo titène ète yevoulah, va’avadetem mehera, meal haarets hatova, achère Ado-naï notène lakhem. Vessametem ète devaraï éleh al levavekhem veal nafchekhem, oukechartem otam leote al yédekhem, vehayou letotafote beïne eineikhem, velimadetem otam ète beinékhém ledaber bam, béchivtékha béveitékha, ouvelekhtekha vadérèkh, ouvechokhbékha, ouvekoumékha. Oukhtavtam al mézouzote bétékha ouvicharékha. Lémaâne yirbou yémékhèm, vimei vénékhèm, al haadama achère nichba Ado-naï laavotékhèm latet lahèm kimei hachamaïm al haarets.

Vayomèr Ado-naï èl Moché lemor. Dabère èl bénei Yisraël, véamarta aleihem, véâssou lahèm tsitsite al kanefé vigdéhem lédorotam, vénatenou al tsitsite hakanaf petil tekhelète. Vehaya lakhem letsitsite, ouritem oto, ouzekhartem ète kol mitsvote Ado-naï, vaassitem otam velo tatourou a’haré levavekhem, vea’haré eineikhem achère atem zonim a’hareihem. Lémaâne tizkérou vaâssitèm ète kol mitsvotaï, vihyitèm kédochim l’Élohékhèm. Ani Ado-naï Éloheikhem achère otséti étkhèm méérèts Mitsraïm lihyote lakhèm l’Élohim, ani Ado-naï Élohékhèm... Emèt.