ב"ה

Medley Avinou Malkeinou

1. Avinou Malkeinou 2. Anim Zemiros 3. Ki Anou Amekha

Autoplay Next

Medley Avinou Malkeinou: 1. Avinou Malkeinou 2. Anim Zemiros 3. Ki Anou Amekha

1. Avinou Malkeinou, "Notre Père, notre Roi"; 2. Anim Zemiros, "J'entonne des chants je tisse des mélodies"; 3. Ki Anou Amekha, "Nous sommes Ton peuple et Tu es notre D.ieu".