ב"ה

Foire de Lag BaOmer

Lag BaOmer 5743 • 1er mai 1983

Living Torah
Autoplay Next

Foire de Lag BaOmer 1983: Lag BaOmer 5743 • 1er mai 1983

La voiture du Rabbi passe par la foire de Lag BaOmer et le Rabbi fait signe aux joyeux enfants très nombreux.