ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שלישי ל מנחם אב, ר"ח (תש"ג)
מתחילין לומר לד"א [לדוד אורי]. המנהג בבית רבינו שבמשך היום תוקעים להתלמד, ומתחילים לתקוע אחר התפלה מיום ב' דר"ח [דראש חדש].
שיעורים: חומש: שופטים,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים...נשמתן כו'.

אדמו"ר האמצעי הי' אומר בתחלה מאמרים קצרים. ולדוגמא: ד"ה [דיבור המתחיל] זכר רב טובך - וביאורו - שבסידור נאמרו בששה המשכים - באריכות יותר קצת מהנדפס.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.