ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

שבת יא אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים: ס-סה. לא-לג.
תניא: יג מה רב...בסוכה וגו'.

ש"פ [שבת פרשת] תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ [הצמח צדק] לאמר: עוה"ז [עולם הזה] הוא עלמא דשיקרא, לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה למטה. העוה"ב [העולם הבא] הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בג"ע [בגן עדן] הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ [הצמח צדק] התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ [הצמח צדק]: בעלמא דין איז דער טייטש פון דעם מאמר [סנהדרין צט. ב] הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה צייטענווייז. אין ג"ע [גן עדן] טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם פאנאנדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.