ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 25 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Korach, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 119, 1-96.
Tanya: וז"ש בתקונים... '661' דממלא לון.

« Un souci dans le cœur d’un homme, yassi’hena »1 Nos Sages donnent2 du dernier mot deux interprétations : « Écarte ce souci de ton esprit »3 ou « Confie-le aux autres ».4

Le Tséma’h Tsédek expliqua : « ...aux autres » qui sont « autres » d’un point de vue corporel, mais qui sont totalement unifiés à lui, car ils compatissent avec lui.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Michlé 12, 25.

2.

Yoma 75a.

3.

En lisant yassi’hena, de l’expression yassia’h daat qui signifie “oublier” ou “faire abstraction”.

4.

En lisant yessi’hena, du mot si’ha signifiant “parler”; “discuter”.

יום שני כה סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: וז"ש בתקונים... '166' דממלא לון.

דאגה בלב איש ישחנה ואמרז"ל [ואמרו רבותינו זכרונם לברכה] שני פירושים: יסיחנה מדעתו, ישיחנה לאחרים.

ופירש הצ"צ [הצמח צדק]: לאחרים רק בגוף, אבל מאוחדים אתו עמו, שמרגישים את ענינו.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.