ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 17 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Chela'h, Richone avec Rachi.
Tehilim: 83-87.
Tanya: והנה... '061' בחסד.

Se retenir de tirer pleinement plaisir de ce monde matériel est seulement une bonne préparation pour la avoda (le service de D.ieu). La avoda en elle-même consiste à transformer la matière en un réceptacle pour la Divinité.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון יז סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, ראשון עם פירש"י.
תהילים: פג-פז.
תניא: והנה... '160' בחסד.

ניט הנאה האבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.