ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 19 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Chela’h, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 90-96.
Tanya: ולכן הוצרך... האלוקים.

Au mois de Mar’hechvan 5613 (1852), le Tséma’h Tsédek fixa, en plus des études qu’il menait par ailleurs, une étude de deux heures et demie par jour avec mon grand-père (le Rabbi Maharach). En hiver, ce cours commençait à dix heures du soir et, en été, à quatre heures du matin. Il se poursuivit pendant deux ans et porta sur la Kabbalah avec les commentaires de la ‘Hassidout. Par la suite, jusqu’en Eloul 5616 (1856), lorsque cette étude cessa, ils étudièrent les ouvrages philosophiques suivants : les écrits de Rabbi Saadia Gaon, le Guide des Egarés, Ikarim, le Kouzari et d’autres, avec les commentaires de la ‘Hassidout.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שלישי יט סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: ולכן הוצרך... האלקים.

בחדש מרחשון תרי"ג קבע הצ"צ [הצמח צדק], מלבד השיעורים האחרים, שיעור למוד עם אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] בכל יום שתי שעות ומחצה - בחורף מתחיל משעה העשירית לילה ובקיץ משעה הרביעית לפנות בוקר. - שתי שנים היה הלמוד: קבלה עם ביאורי חסידות. אחר זמן זה - עד אלול תרט"ז, שאז נפסק השיעור, למדו ספרי מחקר: הרס"ג [הרב סעדיה גאון] מורה נבוכים עיקרים כוזרי ועוד ע"פ [על פי] תורת החסידות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.