ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 19 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Chela’h, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 90-96.
Tanya: ולכן הוצרך... האלוקים.

Au mois de Mar’hechvan 5613 (1852), le Tséma’h Tsédek fixa, en plus des études qu’il menait par ailleurs, une étude de deux heures et demie par jour avec mon grand-père (le Rabbi Maharach). En hiver, ce cours commençait à dix heures du soir et, en été, à quatre heures du matin. Il se poursuivit pendant deux ans et porta sur la Kabbalah avec les commentaires de la ‘Hassidout. Par la suite, jusqu’en Eloul 5616 (1856), lorsque cette étude cessa, ils étudièrent les ouvrages philosophiques suivants : les écrits de Rabbi Saadia Gaon, le Guide des Egarés, Ikarim, le Kouzari et d’autres, avec les commentaires de la ‘Hassidout.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני יח סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שני עם פירש"י.
תהילים: פח-פט.
תניא: והנה מהתכללות...'פא' בשמש.

בזמן הזה בעקבתא דמשיחא ממש, החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו, בין זקן בין צעיר, לעוררו לתשובה, למען שלא יצא ח"ו [חס ושלום] מכלל ישראל שיזכו בעזה"י [בעזרת השם יתברך], לגאולה שלימה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.