ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 28 Sivan* 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Korach, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 135-139.
Tanya: כי מקור... '861' מדותיו.

Le Tséma’h Tsédek relata une fois à son fils, mon grand-père [le Rabbi Maharach], un événement1 de sa vie. Il conclut : « Lorsque l’on aide un Juif à gagner sa vie, fut-ce même 70 kopeks (une très petite somme en Russie) sur la vente d’un petit veau, on se voit ouvrir les portes des Palais Célestes. »

De nombreuses années plus tard, mon grand-père raconta tout ceci à mon père [le Rabbi Rachab] et ajouta : « Encore faut-il connaître le chemin des Palais Célestes ! Mais ce n’est pas là l’essentiel. Le principal est d’aider son prochain de tout son cœur, avec sensibilité, de prendre plaisir à faire du bien à un autre. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

C’est à cette date en 5701 (1941) que le Rabbi de Loubavitch arriva aux États-Unis en compagnie de son épouse, la Rabbanit ‘Haya Mouchka. Cliquez ici pour en savoir plus sur la portée de cet événement.

1.

Le Tsema’h Tsedek se rendait à la synagogue lorsque quelqu’un lui demanda un prêt, car c’était un jour de marché et il pourrait acheter et vendre et gagner ainsi quelque chose. Le Rabbi lui demanda de venir après la prière et poursuivit son chemin vers la synagogue. Mais, une fois arrivé à la synagogue, il prit conscience que le pauvre homme avait sans doute besoin de cet argent le plus tôt possible. Il se dépêcha de retourner chez lui, pris la somme d’argent et parti à la recherche de cet homme, qu’il eut grand peine à retrouver. C’est seulement après lui avoir donné l’argent qu’il s’en fut prier. L’Admour Hazakène apparut alors au Tsema’h Tsedek dans une vision, rayonnant, et le félicita pour sa sollicitude. L’Admour Hazakène ne lui était pas apparu depuis assez longtemps avant cet incident, et c’était la faveur faite à un autre qui lui avait valu le mérite de cette apparition.

יום חמישי כח סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט.
תניא: כי מקור... '168' מדותיו.

הצ"צ [הצמח צדק] בספרו לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] מאורע מחייו, סיים: מיט דעם וואס מען העלפט א אידען אין פרנסה, אפילו פארדינען זיבעציג קאפיקעס [מטבע קטנה ברוסיא] אין א קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם אפען.

כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] כל הנ"ל [הנזכר לעיל] לאאמו"ר [לאדוני אבי מורי ורבי] והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נאר דאס מאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, האבען א געשמאק אין א אידען טאן א טובה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.