ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 15 Iyar, 30ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 77-78.
Tanya: אבל הקב"ה... '631' בלבד

A l’époque de l’Admour Hazakène, l’expression suivante était familière parmi les ‘Hassidim : “Le morceau de pain que je possède est à toi autant qu’il est à moi.” Ils disaient d’abord le mot "à toi" : "à toi autant qu’il est à moi".

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי טו אייר, ל לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: אבל הקב"ה... '136' בלבד.

בימי רבינו הזקן הי'[ה] שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט וואס איך האב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.