ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 15 Iyar, 30ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 77-78.
Tanya: אבל הקב"ה... '631' בלבד

A l’époque de l’Admour Hazakène, l’expression suivante était familière parmi les ‘Hassidim : “Le morceau de pain que je possède est à toi autant qu’il est à moi.” Ils disaient d’abord le mot "à toi" : "à toi autant qu’il est à moi".

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי טו אייר, ל לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: אבל הקב"ה... '136' בלבד.

בימי רבינו הזקן הי'[ה] שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט וואס איך האב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.