ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 20 Iyar, 35ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Be’houkotaï, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 97-103.
Tanya: והנה כאשר... 'ע' בדת

On ne peut se prévaloir de qui que ce soit. Il faut faire beaucoup d’efforts. Avec patience et amabilité, on parvient à connaître le succès en tout, avec l’aide de D.ieu. En dénigrant son prochain et en marquant son orgueil, on perd tout, D.ieu nous en préserve.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שלישי כ אייר, לה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, שלישי עם פירש"י.
תהילים: צז-קג..
תניא: והנה כאשר... 'ע' בדת.

ניטא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הארעווען, מיט סבלנות און קירוב הדעת קען מען, בעזה"י [בעזרת השם יתברך], אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט מען חלילה אלץ אן.