ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 25 Iyar, 40ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Bamidbar, Richone avec Rachi.
Tehilim: 119, 1-96.
Tanya: וככה.. 'עב' בתחתונים ממש

Parmi les maamarim de l’Admour Hazakène de 5555 (1795) à Lyozna : "La récompense d’une mitsva est la mitsva."1 La mitsva dans son essence profonde est la récompense. La révélation de cette essence aura lieu dans le Monde Futur. Il s’agit là du "capital" de la mitsva.2 Cependant, l’homme "en consomme les fruits dans ce monde",3 chaque mitsva selon sa nature propre. C’est-à-dire que lorsque l’homme a ce besoin particulier, il est exaucé.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Pirkei Avot 4:2.

2.

Péa 1:1.

3.

Ibid.

יום ראשון כה אייר, מ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי.. מצוותך מאד..
תניא: וככה.. 'עב' בתחתונים ממש.

ממאמרי רבינו הזקן בשנת תקנ"ה בליאזנא: שכר מצוה מצוה, המצוה בעצם עצמותה היא השכר והתגלות העצמות תהי'[ה] לעתיד, אבל זהו הקרן קיימת של המצוה, אמנם פירותי'[ה] אדם אוכל בעולם הזה, והוא בכל מצוה ומצוה בענינה, דכאשר צריך לאותו דבר הוא נענה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.