ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 23 Iyar, 38ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Be’houkotaï, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 108-112.
Tanya: והנה... חיי החיים ב"ה

Le début du déclin, à D.ieu ne plaise, est le manque de avoda dans la prière. Tout devient sec et froid. Même une mitsva accomplie par habitude* devient une corvée. On se presse. On perd le plaisir d’étudier la Torah. L’atmosphère elle-même s’épaissit. Et bien évidemment, on devient incapable d’influencer son prochain.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

Comparer avec Isaïe 29,13.

יום ששי כג אייר, לח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב..
תניא: והנה... חיי החיים ב"ה.

ראשית הירידה, ר"ל [רחמנא לצלן], הוא העדר העבודה בתפלה, עס ווערט אלץ טרוקען און קאלט, די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט אן דעם געשמאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.