ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 19 Iyar, 34ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Be’houkotaï, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 90-96.
Tanya: ואח"כ... 'ע' ית' כנ"ל

La ‘Hassidout est une intelligence divine, une compréhension qui montre à l’homme combien il est petit, et combien grand il peut devenir.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני יט אייר, לד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, שני עם פירש"י.
תהילים: צ-צו..
תניא: ואח"כ... 'ע' ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג-טליכער פארשטאנד, דער פארשטאנד וואס ווייזט דעם מענטשן ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבן.

.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.