ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 19 Iyar, 34ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Be’houkotaï, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 90-96.
Tanya: ואח"כ... 'ע' ית' כנ"ל

La ‘Hassidout est une intelligence divine, une compréhension qui montre à l’homme combien il est petit, et combien grand il peut devenir.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני יט אייר, לד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, שני עם פירש"י.
תהילים: צ-צו..
תניא: ואח"כ... 'ע' ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג-טליכער פארשטאנד, דער פארשטאנד וואס ווייזט דעם מענטשן ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבן.

.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.