ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 20 Iyar, 35ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Be’houkotaï, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 97-103.
Tanya: והנה כאשר... 'ע' בדת

On ne peut se prévaloir de qui que ce soit. Il faut faire beaucoup d’efforts. Avec patience et amabilité, on parvient à connaître le succès en tout, avec l’aide de D.ieu. En dénigrant son prochain et en marquant son orgueil, on perd tout, D.ieu nous en préserve.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שלישי כ אייר, לה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, שלישי עם פירש"י.
תהילים: צז-קג..
תניא: והנה כאשר... 'ע' בדת.

ניטא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הארעווען, מיט סבלנות און קירוב הדעת קען מען, בעזה"י [בעזרת השם יתברך], אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט מען חלילה אלץ אן.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.