ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 24 Nissan, 9ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 113-118.
Tanya: ועוד זאת... 'סא' ידיו וכו'

On a coutume de ne pas dire la bénédiction de Chehé’hiyanou pendant la période du compte du Omer.

Nous possédons tous en nous ce qui ne relève pas du bien. Le bouc émissaire (symbolisant le mal) que l’on envoyait à Azazel, était partie intégrante du service de D.ieu dans le Temple. Chaque créature matérielle a immanquablement en elle un élément négatif et nous devons bannir ce mal vers une "terre désolée".

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי כד ניסן, תשעה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קיג - קיח.
תניא: ועוד זאת... 'סא' ידיו וכו'.


נוהגים שאין מברכים שהחיינו בימי ספירת העומר.

לא טוב האבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי באלד א נברא איז דא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.