ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 28 Iyar, 43ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Bamidbar, Revii avec Rachi.
Tehilim: 135-139.
Tanya: וכ"כ עצמו - א"ס ב"ה

Lors d’une des visions nocturnes au cours desquelles le Tséma’h Tsédek vit l’Admour Hazakène (son grand-père) pendant les Trente Jours de Deuil qui suivirent son décès, ce dernier lui répéta le maamar "Al chlocha devarim". Après le maamar, l’Admour Hazakène dit : “Lorsque l’homme émet de la semence le premier, l’enfant sera une fille1 : c’est ta mère. Lorsque la femme émet de la semence la première, l’enfant sera un garçon : c’est toi.”

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Berakhot 60a. Dans un premier temps, le Tséma’h Tsédek refusa de prendre la tête des ‘Hassidim et n’accepta de le faire que lorsque Rabbi Perets de Tchernikov lui présenta l’argument développé ci-dessus. Voir Sefer HaSi'hot 5701 p. 148.

יום רביעי כח אייר, מג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קמ..
תניא: וכ"כ עצמו.. אס ב"ה.

באחד החזיונות לילה שראה הצ"צ [הצמח צדק] את רבינו הזקן, בתוך שלשים להסתלקותו, אמר לפניו המאמר על שלשה דברים העולם עומד. אחרי המאמר א"ל [אמר לו]: איש מזריע תחלה יולדת נקבה - זהו אמך. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר - זהו אתה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.