ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 14 Iyar, Pessa’h Chéni, 29ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, Revii avec Rachi.
Tehilim: 72-76.
Tanya: והמשל.. 'סח' האדם ודעתו

Pessa‘h Cheni souligne qu’il n’est jamais trop tard. Il est toujours possible de réparer. Même pour celui qui était tamé (rituellement impur), ou "dans un chemin lointain", même si cela était lakhem ("pour vous"), c’est-à-dire délibéré, il reste néanmoins possible de rectifier.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום רביעי יד אייר, פסח שני, כט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: והמשל.. 'סח' האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטא קיין "פארפאלען", מען קען אלע מאל פאריכטען. אפילו מי שהי-ה טמא, מי שהי'[ה] בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", אז דאס איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין. 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.