ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 13 Iyar,* 28ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 69-71.
Tanya: וככ הממש. 'סח' ותכלית

A Min‘ha, on dit le Ta‘hanoun.

L’Admour Hazakène dit une fois (dans les années où il prononçait des maamarim très courts) :

"Sache ce qu’il y a au dessus de toi"1 : sache que tout ce qu’il y a "au dessus", dans les Sefirot et les Partsoufim (formes que prend l’Emanation divine), vient "de toi".2 Tout dépend de l’effort de l’homme.”3

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

C’est à cette date que quitta ce monde, en 5712 (1952), Rabbi Israël Aryé Leïb, frère du Rabbi Chlita de Loubavitch.

1.

Avot 2:1.

2.

Il est dit ici que la révélation céleste est le miroir de l’action de l'homme, malgré son insignifiance.

3.

La citation d’Avot peut être lue : “Sache que tout ce qu’il y a au dessus provient de toi.”

יום שלישי יג אייר, כח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: וככ הממש. 'סח' ותכלית.

במנחה אומרים תחנון.

רבינו הזקן - באותם השנים שהי'[ה] אומר מאמרים קצרים - אמר: דע מה למעלה ממך, דע כי כל מה שיש למעלה בפרצופים וספירות העליונות, הכל הוא ממך, שתלוי בעבודת האדם.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.