ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 12 Iyar, 27ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 66-68.
Tanya: והנה פרטיות.. '431' חשיבי

On adopte, dans le Sidour, les lectures suivantes :

Menou Maamar, avec un kamats. Kayom... neemar avec un pata'h (p.62).

Zakhour (ki afar ana‘hnou), avec un meloupam (p.68).

Ounetaltani avec pata'h, cheva, pata'h (p.72).

Veahavatekha lo tassour, et non al tassir.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני יב אייר, כז לועמר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שני עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: והנה פרטיות.. '431' חשיבי.

אומרים בתפלה: מנו מאמר - מ"ם שלישית קמוצה. כיום כו' נאמר - מם פתוחה.

זכור - במלאופם - כי עפר אנחנו.

ונטלתני - טי"ת פתוחה, למד בשבא, תיו דגושה פתוחה.

ואהבתך לא תסור - ולא אל תסיר -.