ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 12 Iyar, 27ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 66-68.
Tanya: והנה פרטיות.. '431' חשיבי

On adopte, dans le Sidour, les lectures suivantes :

Menou Maamar, avec un kamats. Kayom... neemar avec un pata'h (p.62).

Zakhour (ki afar ana‘hnou), avec un meloupam (p.68).

Ounetaltani avec pata'h, cheva, pata'h (p.72).

Veahavatekha lo tassour, et non al tassir.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני יב אייר, כז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שני עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: והנה פרטיות.. '134' חשיבי.

אומרים בתפלה: מנו מאמר - מ"ם שלישית קמוצה. כיום כו' נאמר - מם פתוחה.

זכור - במלאופם - כי עפר אנחנו.

ונטלתני - טי"ת פתוחה, למד בשבא, תיו דגושה פתוחה.

ואהבתך לא תסור - ולא אל תסיר -.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.