ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 23 Nissan, Isrou 'hag, 8ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Revii avec Rachi.
Tehilim: 108-112.
Tanya: והנה כל... 'סא' לי"ח

La présence du Machia’h se révèle pendant A’harone Chel Pessa’h et cette révélation concerne tout Israël. Pessa’h est medaleg,1 "sauter par dessus" (plutôt qu’une progression ordonnée), et leïl chimourim,2 la "nuit de protection". De façon générale, cette fête est ressentie comme un temps de liberté. Puis, lorsqu’elle s’achève, on replonge tête baissée dans le monde extérieur. C’est là que la présence du Machia’h entre en jeu : elle nous apporte la ferme résolution qui nous permet de nous maintenir dans le monde.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Chir HaChirim 2,8.

2.

Chemot 12,42. Elle est, comme le cite Rachi, la nuit propice à la rédemption.

יום רביעי כג ניסן, אסרו - חג [בחו"ל], שמונה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קח - קיב.
תניא: והנה כל... 'סא' לי"ח.


עס איז פאראן דער ענין וואס אחרון של פסח איז דער גילוי פון משיח, וואס איז שייך לכל ישראל. פסח איז דאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און נאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף וואס עס גיט אז מ'זאל קענען געהן אין וועלט.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.