ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 21 Nissan, Chevii chel Pessa’h, 6ème jour du Omer 5703
Lorsqu’on lit la Chira (le Cantique de la Mer), on se tient debout.
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 104-105.
Tanya: והשנית.. 'ס' שומעת כו

À Loubavitch, on avait coutume de veiller pendant la septième nuit de Pessa’h, à Chavouot et à Hochaana Rabba. Lorsque j’ai eu neuf ans, je n’allais plus dormir à Chevii Chel Pessa’h. Il faut étudier toute la nuit.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני כא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומר (תש"ג)
בעת קראת השירה - עומדים.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.
תהילים: קד- קה.
תניא: והשנית.. 'ס' שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שביעי של פסח - אויך שבועות און הושענא רבה. אז איך בין אלט געווען ניין יאהר האב איך זיך שוין ניט געלייגט שלאפען שביעי של פסח - מ'דארף לערנען א גאנצע נאכט.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.