ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 21 Nissan, Chevii chel Pessa’h, 6ème jour du Omer 5703
Lorsqu’on lit la Chira (le Cantique de la Mer), on se tient debout.
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 104-105.
Tanya: והשנית.. 'ס' שומעת כו

À Loubavitch, on avait coutume de veiller pendant la septième nuit de Pessa’h, à Chavouot et à Hochaana Rabba. Lorsque j’ai eu neuf ans, je n’allais plus dormir à Chevii Chel Pessa’h. Il faut étudier toute la nuit.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני כא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומר (תש"ג)
בעת קראת השירה - עומדים.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.
תהילים: קד- קה.
תניא: והשנית.. 'ס' שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שביעי של פסח - אויך שבועות און הושענא רבה. אז איך בין אלט געווען ניין יאהר האב איך זיך שוין ניט געלייגט שלאפען שביעי של פסח - מ'דארף לערנען א גאנצע נאכט.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.