ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche Nissan 20, 5ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Richone avec Rachi.
Tehilim: 97-103.
Tanya: וכח - '118' כמ"ש שם

Pendant une fête de Pessa’h, Reb ‘Haïm Avraham (le fils de l’Admour Hazakène) rendit visite à son frère, l’Admour Haemtsayi, afin de lui souhaiter une bonne fête. Reb ‘Haïm Avraham relata à cette occasion que l’Admour Hazakène avait dit : « À Pessa’h, on ne propose pas de nourriture ou de boisson à son invité, toutefois celui-ci peut se servir de lui-même. »1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Certaines personnes adoptent, en effet, des règles très restrictives à Pessa’h, qui les empêchent de consommer ce qu’ils n’ont pas eux-mêmes préparé. Offrir de la nourriture à une telle personne pourrait, ainsi, la mettre dans l’embarras.

יום ראשון כ ניסן, חמשה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.
תהילים" צז- קג.
תניא" וכח - '118' כמ"ש שם.

פעם נכנס כבוד קדשת הר' חיים אברהם (בן רבינו הזקן) אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הר' חיים אברהם - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתיה, אבער נעמען אליין מעג מען.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.