ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 17 Nissan, 2nd jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 83-87.
Tanya: והנה בהכנה.. '114' כנודע

"Celui qui s’étend dans le commentaire de la sortie d’Égypte, celui-ci (harei zé) est digne d’éloge" (Hagada). Le mot hébreu ("celui-ci) indique un niveau dans la Sainteté, ainsi qu’il est dit : "Voici, c’est () notre D.ieu". Celui qui abonde dans les explications relatives à la sortie d’Égypte enrichira le , l’élément de Sainteté qu’il porte en lui.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי יז ניסן. שני לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.
תהלים: פג- פז.
תניא: והנה בהכנה.. '114' כנודע.


הרי זה משובח - זה, מורה על מדריגה דקדושה, הנה אלקינו זה - וכל המרבה כו' זה שלו הוא משובח.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.