ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 16 Nissan, 2nd jour de ‘Hag HaMatsot (Pessa’h); premier jour du omer 5703
Le second soir de la fête des Matsot, le Chéma récité avant le coucher, est dit comme à chaque Yom Tov.
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Revii avec Rachi.
Tehilim: 79-82.
Tanya: אך אמנם.. '114' אתה וכה"ג

Celui qui n’a pas de père, à D.ieu ne plaise, fait également précéder le "Ma Nichtana" de la formule : "Père, je vais te poser quatre questions".

Dans le même esprit, celui qui, à D.ieu ne plaise, a déjà perdu son père et sa mère, dit néanmoins, dans le Birkat Hamazone (action de grâce après le repas) : "Puisse-t-Il bénir mon père et ma mère" (Sidour p.93).

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום רביעי טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומר (תש"ג)
ליל ב דחהמ"צ קשעהמ"ט כמו בכל יו"ט .
שיעורים: חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.
תהילים: עט- פב.
תניא" אך אמנם.. '114' אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל [רחמנא לצלן], אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגען פיר קשיות", וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל [רחמנא לצלן], צ"ל [צריך לומר] בברכת המזון: הרחמן הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.