ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 11 Nissan* 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Metsora, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 60-65.
Tanya: והנה ה'- '112' ותפילין

Le jour de son anniversaire, un homme doit s’isoler, évoquer ses souvenirs et y méditer, et, sur ce qui nécessite réparation et téchouva, il fera téchouva et le réparera.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

C’est à cette date, le 11 Nissan 5662 (1902) que le Rabbi naquit à ses parents, Rabbi Lévi Its'hak et Rabbanit 'Hanna Schneerson. Puissions-nous bientôt mériter de tous les revoir avec la venue de Machia'h.

יום ששי יא ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: " והנה ה'- '112' ותפילין.


ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם.

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.