ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 7 Iyar, 22ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Emor, Revii avec Rachi.
Tehilim: 39-43.
Tanya: וכולם... 'סו' א"ס" ב"ה

En s’enveloppant du talith gadol (grand talith), il est inutile de se couvrir le visage jusqu’à la bouche. C’est là ce qu’indiquent les lois des tsitsit du Sidour (p.11). Mais notre coutume est cependant de couvrir également les yeux, avec la partie supérieure du talith.

On a l’habitude d’étudier, pendant la période du Omer, le traité talmudique Sotah, en plus des études fixées par ailleurs. On en apprend une feuille chaque jour.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le traité Sotah comporte 49 feuilles, qui correspondent aux 49 jours du Omer. Cette étude commence donc avec le premier jour de ‘Hol Hamoed Pessa’h.

יום רביעי ז אייר כב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: וכולם... 'סו' א"ס" ב"ה.

בעטיפת ט"ג [טלית גדול] אין צריך לכסות ראשו עד פיו, וכמ"ש [וכמו שכתוב] בהלכות ציצית אשר בסידור. אבל נוהגין לכסות בחלקו העליון של הט"ג [הטלית גדול] גם העינים.

נוהגים ללמוד בימי הספירה מס' [מסכת] סוטה - נוסף על שיעורים הקבועים - דף ליום דף ליום.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.