ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 27 Nissan, 12ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Kedochim, Richone avec Rachi.
Tehilim: 120-134.
Tanya: והנה בחי'.. לי"ח

Ce qui est permis, lorsque ce n’est accompli que pour son propre plaisir,1 est totalement mauvais, comme l’écrit l’Admour Hazakène au chapitre 7 du Tanya, car il nous est commandé "sanctifie-toi dans ce qui t’est permis".2 Il faut pénétrer de Sainteté les choses permises de sorte qu’elles soient des instruments de renforcement de la Torah, des mitsvot, de la crainte de D.ieu et des traits de caractère positifs.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Par exemple manger de la viande casher, mais avec gloutonnerie, etc.

2.

Vayikra 19,2 et Ramban; Yevamot 20a.

יום ראשון כז ניסן, יב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קכ -קלד.
תניא: והנה בחי'.. לי"ח

דברים המותרים אם עושה אותם להנאתו הם רע גמור כמ"ש [כמו שכתב] רבינו נ"ע [נשמתו עדן] [תניא פ"ז [פרק ז']]. לפי דקדש עצמך במותר לך. צריך להכניס קדושה בדברים המותרים שיהי'[ה] בהם תכלית של תורה ומצות יראת שמים ומדות טובות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.