ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 6 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Metsora, Richone avec Rachi.
Tehilim: 35-38.
Tanya: הגהה (ושם - 110' רצון זו

L’expérience a démontré qu’en diminuant les spéculations, en travaillant de manière ferme et méthodique, en se servant du "plaisir" de la Torah, lorsque "la main droite rapproche et la main gauche repousse", on est certain de connaître la réussite, en particulier pour ce qui concerne les points fondamentaux de notre foi.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Nos Sages enseignent ainsi (Sotta 47A) qu’il faut tenir son prochain en haute estime, tout en repoussant ses mauvaises actions.

יום ראשון ו ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע פרשה ראשונה עם פירש"י
תהילים: לה- לח.
תניא: הגהה (ושם - 110' רצון זו).

הנסיון הראה, אשר כשממעטים בחקירות, ועובדים בסדר ובתוקף, על פי הנעימות של תורה, ימין מקרבת ושמאל דוחה, אזי פועלים בודאי, ובפרט בענינים העיקרים מעקרי הדת.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.