ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 30 Adar I, Rosh Chodesh 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Pekoudei, Richone avec Rachi.
Tehilim: 145-150.
Tanya: פרק לד. והנה - 'מג' כמ"ש לקמן.

Mon père (le Rabbi Rachab) dit :

Un ‘Hassid doit créer un environnement autour de lui. S’il ne le fait pas, il lui faut inspecter méticuleusement son bagage et se demander ce qu’il en est pour son propre compte. De fait, son incapacité de créer un entourage autour de lui doit le briser comme une brindille. Il doit se demander : « Que fais-je dans ce monde ? »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון ל אדר א, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קמה-קנ.
תניא: פרק לד. והנה - 'מג' כמ"ש לקמן.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: א חסיד מאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טאפ טאן בא זיך אין פעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דאס אליין וואס ער מאכט ניט קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע (קיסם). און ער דארף פרעגען בא זיך אליין: וואס טו איך אויף דער וועלט?

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.