ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 2 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Tazria, Revii avec Rachi.
Tehilim: 10-17.
Tanya: והנה שכר .. '106 קדם ה'

Hiloula de mon père (le Rabbi Rachab), qui quitta ce monde à la veille du dimanche 2 Nissan 5680 (1920), à Rostov. C’est là qu’il repose.

Le premier discours ‘hassidique qu’il prononça en public, après le décès de son père (le Rabbi Maharach), fut dit le second jour de Soukkot 5643 (1882). Il commençait par Keter Yitenou Lekha, "Ils Te donneront une couronne".

Le dernier discours ‘hassidique qu’il prononça en public de son vivant fut récité pendant le repas de Pourim 5680 (1920). Il commençait par Rechit Goyim Amalek, Kets Sam La ‘Hochekh, "la première des nations fut Amalek. Il fixa une limite à l’obscurité".

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום רביעי ב ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.
תהלים" י-יז.
תניא : והנה שכר .. '106 קדם ה'.

הילולא של כ"ק [כבוד קדשת] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]. נסתלק אור ליום א' ב' ניסן שנת תר"ף בראסטאב. ושם מ"כ [מנוחתו כבוד.].
מאמר הראשון אשר אמרו ברבים, אחרי הסתלקות אביו: ביום השני דחה"ס [דחג הסוכות] תרמ"ג, ומתחיל כתר יתנו לך כו'. מאמר - ברבים - האחרון בהיותו בעלמא דין: בסעודת פורים תר"ף, ומתחיל ראשית גוים עמלק גו' קץ שם לחשך.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.