ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 10 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Metsora, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 55-59.
Tanya: Ch. 41. פרק מא. ברם.. עבודת עבד

Concernant la campagne qui a pour objet de populariser le respect de taharat hamichpa’ha1 dans sa communauté, on méditera au point suivant :

Si D.ieu avait confié à quelqu’un la possibilité de sauver une ville entière de la destruction, D.ieu nous en garde, il aurait, sans nul doute accepté de risquer sa vie pour y parvenir et aurait remercié D.ieu pour Sa bonté de lui avoir accordé un tel mérite.

Il en est exactement de même, dans une proportion peut-être même encore plus importante, pour ce qui est de la campagne de taharat hamichpa’ha : elle permet véritablement de sauver des vies.2

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
2.

Il est à noter que le 10 Nissan mourut Myriam, par le mérite de laquelle les Juifs disposèrent du puits qui leur permit de respecter la pureté familiale dans le désert.

יום חמישי י ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: פרק מא. ברם.. עבודת עבד.

בדבר התעמולה בענין טהרת המשפחה במושבו, יתבונן בזה: אילו יצוייר, אשר ה' אנה לידו להציל מושב יהודים מכליון, ר"ל [רחמנא לצלן], הנה בטח הי'[ה] מוסר נפשו על זה, והי'[ה] מהלל ומשבח את השי"ת [השם יתברך], על גודל החסד לזכותו בזכות גדול כזה. כן ויותר מכן היא תעמולה זו, שהיא הצלת נפשות ממש.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.