ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 29 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: ‘Hamichi de Michpatim avec Rachi.
Tehilim: 140-144.
Tanya: ויחוד - 'לב' כמ"ש במ"א.

L’Admour Hazakène dit un jour :

Le commentaire de Rachi sur le ‘Houmach est le « vin de la Torah ». Il ouvre le cœur et révèle l’amour essentiel et la crainte essentielle (de D.ieu).

Le commentaire de Rachi sur le Talmud ouvre l’esprit et révèle l’intellect essentiel.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le génie de Rachi réside (en partie) dans sa capacité à exprimer l’essence du concept talmudique de manière concise et en termes accessibles à l’étudiant débutant tout en éclairant l’érudit accompli. Rachi engage l’essence de l’intellect de l’étudiant, la cognition préverbale qui peut se développer en une compréhension profonde et large.

יום חמישי כט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קמד.
תניא: ויחוד - 'לב' כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט: פירש"י [פירוש רש"י] אויף חומש איז יינה של תורה, פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י [פירוש רש"י] אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה שכל עצמי.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.