ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 11 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Richone de Bechala'h avec Rachi.
Tehilim: 60-65.
Tanya: פרק כ. והנה - 'כו' וכאפס ממש.

Le jour commence avec la récitation du Modé Ani (« Je Te rends grâce, Roi vivant et éternel... »). On dit ceci avant de s’être lavé rituellement les mains, alors même qu’elles sont encore impures, car toutes les impuretés du monde ne sauraient souiller le Modé Ani d’un Juif. Celui-ci peut avoir une lacune dans tel ou tel domaine, mais son Modé Ani reste intègre.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון יא שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: פרק כ. והנה - 'כו' וכאפס ממש.

דער סדר פון טאג הויבט זיך אן מיט מודה אני, און דאס זאגט מען פאר נעגעל וואסער אפילו בידים טמאות, ווארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, אבער דער מודה אני בלייבט גאנץ.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.