ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 21 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Revii de Yitro avec Rachi.
Tehilim: 104-105.
Tanya: אך המחשבה - 'כט' כפקודין.

Il est du devoir des femmes et des jeunes filles ‘hassidiques (puissent-elles avoir une longue vie) de se tenir au premier rang de toute action visant à renforcer la religion et le Judaïsme en général, et taharat hamichpa’ha1 en particulier.

Elles doivent constituer une Association de Filles ‘Hassidiques ayant pour but de renforcer les pratiques des ‘Hassidim dans le domaine de l’éducation des enfants telle qu’elle a toujours été pratiquée dans les foyers ‘hassidiques.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Litt. “la Pureté Familiale”. Désigne les lois de la Torah concernant le mariage, en particulier le Mikvé, et toutes les pratiques relatives à la sainteté de la famille. Voir HaYom Yom pour le 29 Kislev et le 10 Nissan.

יום רביעי כא שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: אך המחשבה - 'כט' כפקודין.

חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בענין טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסידים לחזק כל דרכי החסידים בעניני הדרכה וחינוך כמו שהיה בבתי החסידים מאז ומקדם.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.