ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 11 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chevii de Vayigach avec Rachi.
Tehilim: 60-65.
Tanya: פרק ח. ועוד זאת... שעסקו בהן.

La vie d’un homme dépend de l’air qui l’entoure. Sans air, il ne peut vivre et la qualité de sa vie dépend de celle de l’air. Lorsque l’on vit dans une atmosphère de Torah et de Mitsvot, la vie est saine. Lorsque l’on vit dans une atmosphère impie, la vie est mal portante et l’on est en permanence exposé au risque d’être atteint de maladies contagieuses. Le premier soin d’ordre général est de purifier l’atmosphère. La purification de l’air incombe à tous ceux qui sont familiers de la Torah et des livres de Torah, et elle s’effectue au moyen des lettres de la Torah.1 Lorsque l’on prononce des mots de Torah au magasin, en marchant dans la rue ou dans le métro, on purifie l’air. Chacun de ceux qui sont instruits en Torah doit en savoir quelques textes par cœur – ‘Houmach, Tehilim, Michna, Tanya – de sorte qu’à tout moment et en tout lieu, il puisse penser et prononcer les saintes lettres de la Torah.2

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

“Les lettres” signifie, dans la terminologie ‘Habad, les mots, ceux-ci étant composés de lettres et chaque lettre dans la Torah ayant une importance.

2.

Voir Hayom Yom du 9 Sivan.

שבת יא טבת   (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: פרק ח. ועוד זאת... שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. אהן אויר קען מען ניט לעבען, און אין וואס פאר א אויר מען לעבט אזא לעבען איז דאס. ווען מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין כפירה-אויר, איז דאס א קראנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קראנק צו ווערען מיט אנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטאר, אדער ווען מען געהט אין גאס, אדער ווען מ'פאהרט אין סאבוויי און מען זאגט אותיות שבתורה, מאכט מען מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז האבען עפעס אויסגעלערנט בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, אז צו יעדער צייט און אין יעדען ארט, זאל ער קענען טראכטען און זאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.