ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 8 Tevet 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Revii de Vayigach avec Rachi.
Tehilim: 44-48.
Tanya: פרק ז. אך נפש ... '22' ובדחי רבנן.

Le Tséma’h Tsédek donna instruction à tous les professeurs de ses petits-enfants dans leur jeune âge de leur apprendre, outre les études courantes, le sens simple des mots de la prière. Une fois par mois, les enfants venaient chez leur grand-père pour qu’il contrôle leurs connaissances en la matière.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le 8 Tévet est le jour du décès de la Rabbanit ‘Haya Mouchka, l’épouse du Tséma’h Tsédek, en 5621 - 1861.

יום רביעי ח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.
תהלים: מד-מח.
תניא: פרק ז. אך נפש ... '22' ובדחי רבנן.

הצ"צ [הצמח צדק] ציוה את כל המלמדים שלמדו עם נכדיו הקטנים, אשר, מלבד למודים הרגילים, ילמדו עמהם פירוש המלות [פירוש הפשוט] של סדר התפלה. ופעם בחודש היו באים אל הצ"צ [הצמח צדק] להבחן בזה.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.