ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שני 10 Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,שני עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: אבל בצאת... בע"ח וד"ל.

Le Rabbi [l’Admour Hazakène] avait pour habitude d’appeler Atsilout « là-haut ». Il est raconté que du fait de l’intense émotion qu’il éprouvait lorsqu’il écrivait ce mot, il ne pouvait pas écrire plus que « Atsi ».

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני י חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,שני עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: אבל בצאת... בע"ח וד"ל.

דער רבי [רבנו הזקן] פלעגט זאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען אנשרייבען.

Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.
About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.