ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 1er Kislev, Roch 'Hodech* 5704
Etudes de Torah: 'Houmach: Vayétsé, première paracha avec Rachi.
Tehilim: 1-9.
Lehavin Ma Chekatouv Biperi Ets ‘Haïm...Dizeer Anpin ‘Houlou (p.310)

Il y eut des périodes où R. Yekoutiel Liepler, un ‘Hassid de l’Admour Hazakène, faisait les prières de Cha’harit, Min’ha et Maariv l’une à la suite de l’autre ; il n'avait pas le temps de s'interrompre entre elles.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
*.

Cette date est célébrée par les 'hassidim comme marquant le jour où le Rabbi recouvra la santé en 5738 (1977).

יום ראשון א כסלו, ראש חודש (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,ראשון עם פירש"י.
תהילים:א-ט.
תניא: להבין מ"ש בפע"ח... '310' דז"א כו.

בא ר' יקותיאל ליעפלער [דעם אלטען רבי'ס א חסיד] איז געווען צייטען, וואס ער האט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נאך די אנדערע, עס איז ניט געווען קיין זמן מפסיק זיין.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.