ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום ראשון 23 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קח-קיב.
תניא: ל. מודעת...ומספר וד"ל.

Le Tséma’h Tsédek fut arrêté vingt-deux fois lors de la conférence rabbinique de Petersbourg en 5603 (1843), du fait de son opposition aux exigences du gouvernement de modifier l’éducation, etc. Le ministre lui demanda : « N’est-ce pas une rébellion contre le gouvernement ? »

Le Tséma’h Tsédek répondit : « Celui qui se rebelle contre le gouvernement est passible de la peine de mort physique. Celui qui se rebelle contre la Royauté Céleste est condamné à la mort spirituelle. Laquelle est la plus grave ? »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון כג חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קח-קיב.
תניא: ל. מודעת...ומספר וד"ל.

צוויי און צוואנציג מאל האט מען ארערסטירט דעם צ"צ [צמח צדק] אויף דער אסיפת הרבנים אין פעטערבורג, תר"ג, פאר זיין אנטקעגענשטעלען זיך דער פאדערונג פון דער מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דאס איז דאך מרידה במלכות? דער צ"צ [צמח צדק] האט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, אבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז וואס איז גרעסער?

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.