ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום רביעי 19 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,רביעי עם פירש"י.
תהילים:צ-צו.
תניא: והנה אור ... '292, חד.

Une réponse de l’Admour Hazakène en ye’hidout :

La ‘Hassidout est Chema Israël.1 Le mot chema est l’acronyme de séou marom eineikhem, « Levez vos yeux vers le haut ».2 Le verset dit « vers le haut » (marom), et non « vers le ciel » (chamayim). « Vers le haut » signifie toujours plus haut, pour atteindre un niveau qui transcende l’intellect, et cela même le comprendre intellectuellement, comme le verset conclut : « et voyez Qui a créé ceux-là. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Ecoute Israël.

2.

Isaïe 40,26.

יום רביעי יט חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,רביעי עם פירש"י.
תהילים:צ-צו.
תניא: והנה אור ... '292, חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז שמע ישראל, שמע איז ר"ת [ראשי תיבות] שאו מרום עיניכם, ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.