ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
שבת 15 ‘Hechvane (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: נח, שבת עם פירש"י..
תהילים:עז-עח.
תניא: והנה יש....כוכבים.

L’âme attend là-haut le moment où elle méritera de descendre dans un corps. Car l’âme a conscience de tout ce qu'elle pourra accomplir ici-bas.1 Elle peut y atteindre le niveau de « se délecter de D.ieu ». Alors pourquoi tarder à se consacrer à notre avoda ?2

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Au sein de ce monde matériel.

2.

Sachant que notre âme a attendu avec tant d’impatience d’avoir cette possibilité !

שבת טו חשון (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: נח, שבת עם פירש"י..
תהילים:עז-עח.
תניא: והנה יש....כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין אראפגעהן אין א גוף, ווייל די נשמה פילט, וואס זי קען אויפטאן זייענדיק דא למטה. זי קען קומען צו דעם להתענג על הוי'[ה]. איז אויף ווען לייגט מען עס אפ?
 

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.