ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
יום שני 3 Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שני עם פירש"י.
תהילים: יח-כב.
תניא: וכמדומה.. 'קמב' אמרי פי  .

(Suite de la si’ha citée hier:)

Béréchit est une Paracha joyeuse, mais sa fin n’est pas tellement agréable.

Noa’h contient le Déluge, mais semaine s’achève sur une note joyeuse avec la naissance de notre père Abraham.

La semaine qui est vraiment joyeuse est celle de la Paracha Lekh Lekha. Nous vivons tous les jours de la semaine avec Avraham, le premier qui voua sa vie même à la propagation de la Divinité dans le monde. Et son don de soi, Abraham l’a donné en héritage à tous les Juifs.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Voir Tanya chap. 18. Hayom Yom 21 Eloul.

יום שני ג חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שני עם פירש"י.
תהילים: יח-כב.
תניא: וכמדומה.. 'קמב' אמרי פי  .

[המשך שיחה הנ"ל [הנזכר לעיל]]: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גאר אזוי געשמאק. נח איז דער מבול, אבער א פרייליכער סוף וואך - געבארן געווארן אברהם אבינו. די אמת פרייליכע וואך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער וואך לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער האט זיך מוסר נפש געווען אויף מפרסם זיין געטליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש האט אברהם אבינו איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.