ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 2 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Va'eira, Chichi de Vaéra avec Rachi.
Tehilim: 10-17.
Tanya: ובזה יובן ... עבודתו כלל.

Mon père [le Rabbi Rachab] raconta : Le maamar Vaéra... ouchemi Hachem qui traite du principe selon lequel « aucun d’entre eux ne sera repoussé » (non pas le maamar portant ce titre imprimé dans Torah Or) fut surnommé « le Vaéra froum (pieux) ».1 L’Admour Hazakène avait l’habitude de le répéter tous les trois ans, à chaque fois pratiquement dans les mêmes termes.

Le Tséma’h Tsédek dit : « C’était, à chaque fois, une nouvelle lumière. »

Mon père [le Rabbi Rachab] a expliqué : « Or, la lumière, est toujours identique, mais maor, un luminaire, est toujours comme quelque chose de nouveau. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le Maamar évoque l’introspection, la téchouva, le travail sur soi, entraînant ceux qui l’étudient à devenir plus pieux, en yiddish : froum.

יום שישי ב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ובזה יובן ... עבודתו כלל.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח (אינו הנדפס בתו"א [בתורה אור]), קנה לו שם "דער פרומער וארא", והיה רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהיה אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ [הצמח צדק]: יעדער מאל איז געווען א אור חדש. האט דער טאטע געזאגט: א אור איז אלע מאל גלייך, אבער מאור איז אלעמאל ווי א דבר חדש.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.