ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 7 Chevat 5703
Torah lessons: ‘Houmach: Revii de Bo avec Rachi.
Tehilim: 39-43.
Tanya: פרק יח. ולתוספות ... '46' גם דחילו.

Lorsque l’Admour Hazakène était âgé de neuf ans, il étudia la géométrie et l’astronomie. À l’âge de dix ans, il composa un calendrier pour quinze années. À douze ans, il eut l’occasion d’enseigner publiquement les Lois du kiddouch ha’hodech1 dans le Rambam. Et les grands érudits qui étaient alors présents dans la maison d’étude en furent littéralement sidérés.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Dont une grande partie est consacrée à des calculs astronomiques complexes pour déterminer les caractéristiques de l’appariation de la nouvelle lune, etc.

יום רביעי ז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: לט-מג.
תניא: פרק יח. ולתוספות ... '46' גם דחילו.

 

בהיות אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הזקן בן תשע שנה למד חכמת ההנדסה והתכונה. בן עשר - סדר לוח על חמש עשרה שנה. בהיותו בן שנים עשר נזדמן שלמד ברבים הל'[כות] קדוש החדש להרמב"ם, ולא מצאו הגאונים, שהיו באותו מעמד, ידיהם ורגליהם בבית המדרש.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.